Define The New Normal- Day 22/31:

Define the new normal, new normal, utrecht photographer, utrecht photography, nederlands fotografie, visual storyteller netherlands

Define The New Normal- Day 22/31:

“As we collectively redefine the new ‘normal’ and rebuild, what would you like to see as the primary institutional change in society?”

Response:

“Ik zou willen dat de overheid meer rekening houdt met zzp’ers! Een langdurig sluiten/platleggen van kleine bedrijven is slecht voor de gehele economie. Mits de veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen zouden mensen weer sneller aan de slag mogen gaan. Alsnog moet ik zeggen dat we ons gelukkig mogen schatten om in Nederland te mogen wonen. Juist in deze tijd leer ik de vrijheden die wij hebben te waarderen.”

Translation:

“I would like the government to take more account of self-employed people! Prolonged closure / shutdown of small businesses is bad for the entire economy. Provided the safety measures are observed, people should be able to get back to work faster. I still have to say that we are lucky to be able to live in the Netherlands. Right now I am learning to appreciate the freedoms we have.”

-Anett Wenzel